Nacházíte se zde: Úvod

Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 2018/2019

SKIP ČR vyhlašuje jedenáctý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do projektu přihlašuje letošní žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny. Veřejná knihovna musí být institucionálním členem SKIP ČR.

  • Celostátní akce Soutěž
  • Čtvrtek 01.11.2018 00:00 Neděle 30.06.2019 00:00.

Biblioweb 2019

V rámci akce Březen - měsíc čtenářů vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR 20. ročník soutěže o nejlepší knihovnické www stránky BIBLIOWEB. Záštitu a podporu soutěže poskytla Asociace krajů ČR. Ve své kategorii mohou soutěžit odborné knihovny (knihovny vysokých škol, ústavů aj.). Další kategorie je pro knihovny zřizované obcí, městem nebo krajem. Cílem soutěže je udržovat kvalitu webových stránek knihoven na dostatečné úrovni, případně ji dále zvyšovat a dosáhnout, aby knihovnické www stránky sloužily jejich návštěvníkům jako spolehlivý zdroj informací o knihovnách i jejich službách a přilákaly je do nich. Z toho důvodu budou hodnoceny stránky knihovny jako celek.

  • Celostátní akce Soutěž
  • Úterý 29.01.2019 00:00 Pondělí 01.04.2019 00:00.

Pozvánka

Srdečně vás zveme na další valnou hromadu členů Svazu knihovníků a informačních pracovníků Středočeského kraje spojenou s odborným programem.

  • Valná hromada
  • Středa 27.02.2019 09:30 Středa 27.02.2019 14:00.

Lucerna

Divadelní představení Divadla v Dlouhé.

  • Divadlo
  • Pondělí 04.03.2019 19:00 Pondělí 04.03.2019 21:30.